Pensel

Allt hör ihop, inget utesluter det andra och alla bitar är lika viktiga i mitt konstnärsskap. Jobb, barn, vänner och saker som händer i vår värld. Jag har en identitet i tecknandet och har alltid skissblocket med mig.
Ur min och omvärldens verklighet hittar jag det som angår mig och som ger mig lust att teckna och måla, och på pendeltåget har många idéer ritats ner i mitt skissblock för att sedan kunna tas vidare till större projekt.

 

Everything belongs together, nothing is excluded.
All pieces come together in my art.
Work, children, friends, things happening in the world.
My drawing is my identity and I bring my sketchbook wherever I go. From my own reality and the world around me I find what is important to me and use that in my art.